1. Mục đích và phạm vi thu thập

– Trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cá
nhân về họ tên, số điện thoại, địa chỉ, email… Các thông tin này có mục đích nhằm
giúp chúng tôi có thể liên hệ và hỗ trợ khách hàng.
– Chúng tôi sẽ thông báo về mục đích cụ thể khi cần thu thập thông tin cá nhân của
khách hàng trên trang web này, và mọi thông tin đều phải được khách hàng tự nguyện
cung cấp.
– Trong trường hợp phát hiện có hành vi sử dụng trái phép thông tin của khách hàng, vui
lòng thông báo kịp thời để chúng tôi nhanh chóng có biện pháp xử lý phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin mà khách hàng cung cấp vào những mục đích hợp pháp
dưới đây:
– Cung cấp các mặt hàng vật tư y tế cho khách hàng
– Dùng để trả lời các thắc mắc của khách hàng thông qua các thông tin liên hệ như địa
chỉ email, điện thoại do khách hàng đã cung cấp.
– Dùng để liên lạc khi chúng tôi có nhu cầu tổ chức các đợt khảo sát khách hàng, tổ
chức, doanh nghiệp.
– Tiếp nhận, trao đổi các ý kiến, đánh giá, bình luận của khách hàng nhằm cải thiện trải
nghiệm của khách hàng khi sử dụng website.
– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

– Chúng tôi sẽ lưu trữ và bảo mật các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên hệ
thống nội bộ trong một thời gian cần thiết cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập
hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy bỏ.

4. Những người hoặc tổ chức có thể sử dụng thông tin đó

– Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty
– Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

– Công Ty Cổ phần thương mại và đầu tư y tế quốc tế
– Địa chỉ: Số 25 ngõ 165 Thái Hà, P Láng Hạ, Q Đống Đa, TP Hà Nội
– Điện thoại: 0918063646
– Email: sales@imigroup.vn
6. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

– Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân
của mình và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.
– Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến
Ban quản trị của imigroup.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, imigroup.vn sẽ xác
nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục
và bảo mật lại thông tin.
– Email: sales@imigroup.vn

7. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

– Thông tin Khách hàng trên imigroup.vn được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính
sách bảo vệ thông tin cá nhân của imigroup.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của
Khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường
hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan chức năng yêu cầu.
– Khách hàng có trách nhiệm tự bảo vệ mình trước sự tiếp cận thông tin về password khi
dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Khách hàng phải chắc chắn đã thoát khỏi
tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của imigroup.vn.
– Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ
liệu Khách hàng, imigroup.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức
năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách hàng được biết.

8. Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại liên quan đến việc thông tin cá nhân

– Khi khách hàng gửi thông tin cá nhân của khách hàng cho chúng tôi, khách hàng đã
đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi đã nêu ở trên, imigroup.vn cam kết bảo mật
thông tin cá nhân của các khách hàng bằng mọi cách thức có thể. Chúng tôi sử dụng
các hệ thống mã hóa nhằm bảo vệ thông tin này không bị truy lục, sử dụng hoặc tiết lộ
ngoài ý muốn.
– Imigroup.vn cũng khuyến cáo các khách hàng nên bảo mật các thông tin liên quan
đến mật khẩu truy xuất của các khách hàng và không nên chia sẻ với bất kỳ người nào
khác.
– Trong trường hợp có phản ánh của khách hàng về việc sử dụng thông tin trái với mục
đích đã nêu, imigroup.vn sẽ tiến hành giải quyết theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng gửi thông tin phản hồi về việc thông tin cá nhân thu thập
trái với mục đích đã nêu.
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của imigroup.vn tiếp nhận và giải
quyết với các bên có liên quan.
Bước 3: Trong trường hợp vượt ra khỏi tầm kiểm soát của imigroup.vn, chúng
tôi sẽ đưa ra các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết
Chúng tôi luôn hoan nghênh các ý kiến đóng góp, liên hệ và phản hồi thông tin
từ khách hàng về “Chính sách bảo mật” này. Nếu khách hàng có những thắc mắc liên
quan xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ Email: sales@imigroup.vn