IMI GROUP

CUNG CẤP GIẢI PHÁP Y TẾ HÀNG ĐẦU

IMI GROUP – PROVIDER OF MEDICAL SOLUTIONS

 

International Medical Commerce & Investment Joint Stock Company (IMI., JSC) is a Vietnamese company based in Hanoi started in 2017, specializes in marketing and distribution of branded pharmaceuticals and medical products.

We import, support and market prescription surgical equipment, medical imaging, drugs, branded OTC, healthcare products and also incorporates the service, decontamination to provide a total solution to hospitals, the retail sector, pharmacies and General Practitioners throughout Vietnam.

Read More

Sứ Mệnh

Mission
To improve the lives by providing the compassionate, responsive delivery of healthcare solutions

Read More

Tầm nhìn

Dẫn đầu Việt Nam cung cấp trang vật tư thiết bị y tế, dược phẩm
Là sự lựa chọn hợp tác số 1 của nhà sản xuất nước ngoài khi gia nhập thị trường

Read More

Chiến Lược

Tập trung vào 4 hạng mục sản phẩm: Dụng cụ thiết bị phòng mổ, Điều trị vết thương, X-quang chẩn đoán hình ảnh

Read More

CƠ CẤU TỔ CHỨC

CỐ VẤN

Eric J. Skubish

Cố Vấn Kinh Doanh

Nguyễn Thị Hạnh (Sandy Nguyễn)

Chuyên Viên Cố Vấn
Quản Lý Kinh Doanh


  • Siemens